SPECJALIŚCI

Joanna Hautz-Sołtysiak
teolog, doradca życia rodzinnego
DYREKTOR PORADNI RODZINNEJ ANTONI

Absolwentka   Papieskiego  Wydziału   Teologicznego  we  Wrocławiu,   Podyplomowych  Studiów Nauk   o    Rodzinie,    Kursu   „Otwarty    Dialog    i  rozwój    sieci  społecznej  w  sytuacji   kryzysu psychicznego”  oraz  Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest  koordynatorem  działań  w  Polskim  Instytucie  Otwartego  Dialogu. Trenerka  warsztatów Otwartego  Dialogu  na  Konferencji  „Obudźmy nadzieję”- wyzdrowienie jest możliwe!  Aktualnie uczestniczy w szkoleniu dla trenerów prowadzących warsztaty „Ekspert przez doświadczenie”. W Poradnictwie Rodzinnym pracuje od 1991 roku. Od kilku lat  pracuje z osobami z doświadczeniem kryzysu  psychicznego pod  superwizją. Prowadząca  Grupy Wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego  w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu oraz w Fundacji Opieka i Troska.

o. Fabian Kaltbach ofm
duszpasterz

Anna Gałąź (Konopka)
pedagog, psychoterapeuta, mediator i doradca rodzinny, trener

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Opolskim oraz podyplomowych  studiów Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznych we Wrocławiu oraz 4 letniego kursu Terapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.  Odbyła staż z terapii rodzin w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Centrum Neuropsychiatrii  „Neuromed” we Wrocławiu. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z Mediacji Rodzinnych i Mediacji Rówieśniczych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie i  jest członkiem tego stowarzyszenia.  Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną a także dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. W poradnictwie rodzinnym od 2008 roku. Od lat prowadzi autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji. Swoje kompetencje trenerskie doskonaliła w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ w Krakowie. Współpracowała z UE w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Pracuje w podejściu systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maria Obertaniec
psycholog, psychoterapeut, trener

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowych Studiów „Nauk o Rodzinie” przy PWT we Wrocławiu, Szkoły Trenerów „Sieć” przy Pracowni Plus we Wrocławiu, podyplomowych Studiów Psychoterapii przy PWT we Wrocławiu. W poradnictwie rodzinnym pracuje od 2007 roku. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą doradzając w zakresie problemów emocjonalnych, psychosomatycznych i komunikacyjnych. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji osobistych – poczucie własnej wartości, inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, motywacja i osiąganie celów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Tomasz Repucho
prawnik 

Renata Zych
psycholog, psychoterapeuta i mediator rodzinny
KOORDYNATOR PORADNI RODZINNEJ ANTONI

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: psychologia kliniczna człowiek dorosłego) oraz kredytowanego 5-letniego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła 3-letnią  Szkołę Psychoterapii w nurcie Gestalt  (Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu), roczne szkolenia „Diagnoza i wsparcie psychiczne wobec dziecka doznającego przemocy seksualnej oraz wobec jego rodziny” i „Terapia Psychologiczna z  dzieckiem doznającym przemocy seksualnej oraz jego rodziną” (Instytut Psychoterapii Ego we Wrocławiu)  a także Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wrocławski Instytut Psychoterapii). Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.    Psychoterapią osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zajmuje się od ponad 10 lat.  Pracuje w podejściu integratywnym.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.