WARSZTATY

W 2019 roku zapraszamy na warsztaty:

„KOMUNIKACJA A BLISKIE RELACJE”
Warsztat przeznaczony będzie dla osób, które nie są zadowolone ze swojej komunikacji i mają poczucie niezrozumienia ze strony innych. Umiejętność „dogadania się” jest bardzo istotna w budowaniu więzi z innymi, a także w podejmowaniu wspólnych działań. Od komunikacji zależy więc nasza satysfakcja w życiu osobistym, społecznym czy zawodowym. Uczestnicy warsztatów poznają zasady skutecznego komunikowania się, zwiększą świadomość w zakresie własnego stylu komunikacji i poznają techniki jego doskonalenia. Tematyka warsztatu obejmować będzie zasady aktywnego słuchania, skutecznego formułowania komunikatu, a także elementów komunikacji niewerbalnej. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poprawienia swojej skuteczności w porozumiewaniu się z bliskimi. Warsztat będzie oparty o metody aktywizujące.
Planowany termin: kwiecień/czerwiec. 
Prowadzenie: Anna Konopka i Maria Obertaniec

„EMOCJE INSTRUKCJA OBSŁUGI”
Celem warsztatu będzie pogłębianie świadomości dotyczącej własnych stanów emocjonalnych i towarzyszących im zachowań, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i rozpoznawania ich u innych osób oraz uwrażliwienie na sygnały wysyłane przez ciało pod wpływem emocji. Warsztat będzie oparty o metody aktywizujące.
Planowany termin: kwiecień/czerwiec.
Prowadzenie: Anna Konopka i Maria Obertaniec